Apicultura Wiki
Advertisement
Zone bioapicole din România

Zona bioapicolă din Câmpia Dunării - Zona bioapicolă a Podişului Moldovei - Zona bioapicolă din Câmpia de vest - Zona bioapicolă din Podişul Transilvaniei - Zona bioapicolă colinară - Zona bioapicolă a Munţilor Carpaţi

Zona bioapicolă din Podişul Transilvaniei ocupă teritoriul dintre Munţii Apuseni şi lanţul Munţilor Carpaţi. Clima se caracterizează prin temperaturi medii anuale de 8°C (primăvara 8°C, vara 18°C, toamna 9°C, iarna 1°C) şi precipitaţii anuale de 600-700 mm.

Flora meliferă de bază o formează fâneţele, păşunile şi culturile agricole specifice acestei zone. Masivele de salcâm şi tei se prezintă fărâmiţate în grupuri mici sau în localităţi, tipul de cules este de întreţinere, oferit în principal de fâneţe. Celelalte specii, din cauza condiţiilor de climă mai puţin prielnice, oferă culesuri foarte slabe. Pentru realizarea de producţii de miere marfă, este necesară organizarea pastoralului la masivele de salcâm, tei, sau culturile de floarea-soarelui din alte zone bioapicole.

Advertisement