Apicultura Wiki
Advertisement
Zone bioapicole din România

Zona bioapicolă din Câmpia Dunării - Zona bioapicolă a Podişului Moldovei - Zona bioapicolă din Câmpia de vest - Zona bioapicolă din Podişul Transilvaniei - Zona bioapicolă colinară - Zona bioapicolă a Munţilor Carpaţi

Zona bioapicolă din Câmpia Dunării cuprinde stepa şi silvostepa dunareană şi se caracterizează printr-o climă continentală cu temperaturi medii anuale peste 100C (primavara peste 10°C, vara +22°C, toamna +12°C, iarna +1°C) si precipitatii anuale între 400-600 mm, vegetaţia este tipic de stepă şi silvostepă, în care se întâlnesc masive de salcâm, păduri de şleau cu masive de tei.

Pajiştile naturale sunt foarte puţine, zona fiind tipic agricolă, culturile cerealiere, tehnice si furajere ocupând cele mai mari suprafeţe. Din punct de vedere apicol zona se carcterizează prin două culesuri de producţie, salcâm, tei şi floarea-soarelui şi mai multe culesuri de întretinere la pomii si arbuştii fructiferi, păşuni, flora din incinta localităţilor.

Spre sfârsitul verii, în luncile râurilor, în regiunea inundabilă a râurilor şi in Delta Dunării se asigură culesuri însemnate de la flora meliferă de baltă, specia de bază fiind menta.

Datorită ponderii culturilor agricole entomofile din această zonă, productia de miere realizată, deşi în cantităţi apreciabile în special ca producţie marfă (salcâm şi floarea soarelui) devine secundară faţă de aportul pe care albinele îl aduc la sporirea producţiei agricole prin polenizarea acestora.

Advertisement