Apicultura Wiki
Advertisement

Numărul optim de familii de albine ce pot crescute în România în toate zonele bioapicole este de 1.764.351 familii de albine. Potenţialul melifer al ţării asigură pentru familiile de albine o producţie de miere recoltabilă de 211.716 tone. Din analiza potenţialului melifer al ţării, pe zone bioapicole şi culesuri, în raport cu consumul propriu al familiilor de albine şi cu producţia anuală de miere marfă a rezultat un efectiv de de 975.062 familii de albine în anul 2006.

Necesarul de miere anual/familia de albine[]

Necesarul de miere anual pentru o familie de albine este compus din:

  • 100 kg/familie ca hrană pentru întreţinerea şi dezvoltarea familiei de albine pe parcursul unui an
  • 15 kg/familie ca hrană pentru creşterea roiurilor (considerând 1/2 din consumul unei familii şi o rată de înmulţire de 20 % din totalul familiilor de albine 50 kg - 0.2% = 10 kg)
  • 10 kg de miere marfă/familie (media pe ultimii ani în Europa şi în România fiind de 12 kg/familie)
  • Total kg/familie, anual

Calculul numărului optim[]

Raportând cantitatea totală anuală recoltabilă la consumul unei familii, rezultă numărul familiilor de albine ce se pot întreţine în codiţiile normale din România care este de familii de albine. Astfel se poate asigura o producţie de miere marfă de 17.643 tone/an.

Mod de calcul în funcţie de potenţialul melifer[]

Un alt mod de a stabili numărul optim de familii de albine în funcţie de potenţialul melifer al României are în vedere cantitatea de miere recoltabilă pe culesuri, raportată la indicele de cules al unei familii de albine diferenţiat pe resurse melifere şi la numărul maxim de zile de înflorire pe specii.

  • 23.014.986 familii albine ce pot fi intreţinute pe culesuri
  • 180 zile de cules luând in calcul lunile aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie,
  • 2.348 suma numărului maxim de zile de înflorire, la speciile melifere
  • familii de albine
Advertisement