Apicultura Wiki
Advertisement

Stimularea producătorilor apicoli[]

Î: De unde ne aprovizionăm?
R: Aprovizionarea crescătorilor de albine cu material biologic, stupi, subansambluri, unelte şi utilaje, biostimulatori, medicamente de uz apicol, faguri artificiali, precum şi achiziţionarea de la producători a produselor apicole oferite este asigurată de Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, prin Societatea Comercială Complexul Apicol - S.A., precum şi alte societăţi comerciale de profil autorizate.

Î: Există TVA pe miere?
R: Mierea de albine destinată comerţului intern şi exportului este scutită de taxa pe valoarea adăugată.

Î: Care sunt facilităţile de care beneficiază producătorii apicoli?
R: Producătorilor apicoli li se acordă credite cu dobândă subvenţionată de la bugetul de stat pentru procurarea de stupi şi familii de albine, unelte şi utilaje apicole, precum şi pentru retehnologizarea capacităţilor de producţie existente. Sunt scutiţi de la plata impozitului pentru mijloacele de transport specializate în transportul stupilor. Pentru familiile de albine înscrise în registrul agricol se asigură biostimulatori furajeri şi medicamentoşi la nivelul a 5 kg zahăr/familie de albine, pe baza unor recepturi autorizate, subvenţionate în proporţie de 50% de la bugetul de stat. Amplasarea în fondul forestier a stupilor în pastoral pentru valorificarea surselor nectaro-polenifere este gratuită. Pentru veniturile realizate din practicarea apiculturii nu se plăteşte impozit.

Advertisement