Apicultura Wiki
Advertisement

Cerinţele privind etichetarea - menţiuni specifice:

Informaţii obligatorii pe ambalaje:

  • recipientele sau etichetele mierii trebuie să fie vizibile, uşor lizibile, să nu permită ştergerea şi să conţină:
    • termenul miere sau una dintre denumirile enumerate: mierea de faguri şi mierea cu bucăţi de fagure sunt descrise ca atare; în alte cazuri denumirea produsului este miere de panificaţie sau miere industrială;
    • greutatea netă, care este exprimată în grame sau kilograme;
    • denumirea sau denumirea comercială şi adresa sau sediul înregistrat al producătorului, al ambalatorului sau al vânzătorului.

Termenul miere sau una dintre denumirile menţionate are opţional:

  • o trimitere referitoare la originea ei, fie că este vorba de flori sau de plante, cu menţiunea că produsul provine, în principal, din sursa indicată şi are caracteristicile organoleptice, fizico-chimice şi microscopice corespunzătoare;
  • o denumire regională, teritorială sau topografică, cu menţiunea că produsul provine în totalitate din zona indicată.

Când mierea se găseşte în ambalaje sau recipiente cu o greutate netă egală sau care depăşeşte 10 kg şi nu este oferită spre vânzare cu amănuntul, informaţia despre greutatea netă, care este exprimată în grame sau kilograme, şi denumirea sau denumirea comercială şi adresa sau sediul înregistrat al producătorului, al ambalatorului sau al vânzătorului apar numai pe documentele de însoţire.

În cazul produselor importate trebuie menţionată ţara de origine.

Advertisement