Apicultura Wiki
Advertisement

Cercetarea ştiinţifică şi pregătirea personalului tehnic pentru apicultură[]

Î: Cine trebuie să asigure ameliorarea continuă a rasei autohtone de albine şi a speciilor de plante nectaro-polenifere?
R: Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, precum şi alte instituţii publice, împreună cu Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, trebuie să asigure prin institutele de cercetare-dezvoltare, ameliorarea continuă a rasei autohtone de albine şi a speciilor de plante nectaro-polenifere. Instituţiile amintite mai sus exercită măsurile necesare pentru dezvoltarea cercetării ştiinţifice, în vederea obţinerii de produse chimice selective în combaterea bolilor şi a dăunătorilor din apicultură şi silvicultură, care să asigure protejarea albinelor.

Î: Cine trebuie să se ocupe de elaborarea tehnologiilor necesare pentru păstrarea, condiţionarea, prelucrarea şi diversificarea produselor apicole?
R: Societăţile comerciale Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură - S.A. şi Complexul Apicol - S.A., precum şi alte unităţi de profil trebuie să asigure elaborarea tehnologiilor necesare pentru păstrarea, condiţionarea, prelucrarea şi diversificarea produselor apicole care fac obiectul consumului intern şi al exportului, în vederea încadrării acestora în parametrii de calitate prevăzuţi de normele comunitare.

Î: Cine trebuie să se ocupe de pregătirea şi perfecţionarea personalului din apicultură?
R: Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România trebuie să ia măsuri pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului din apicultură, precum şi pentru intensificarea activităţii de mediatizare din acest domeniu.

Advertisement