Apicultura Wiki
Advertisement

Conservarea, dezvoltarea şi valorificarea fondului melifer[]

Î: Cine trebuie să contribuie la îmbunătăţirea bazei melifere în cadrul fondului funciar?
R: Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei

Î: Cine trebuie să asigure protejarea resurselor melifere din cadrul fondului forestier naţional?
R: Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului

Î: Cum trebuie să se implice autorităţile locale?
R: Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să pună la dispoziţie terenurile pe care le au în administrare, în scopul îmbunătăţirii resurselor melifere. Prioritate au lucrările de plantare a terenurilor improprii pentru agricultură, a râpelor, a marginilor de drumuri, a spaţiilor verzi, a arborilor, arbuştilor şi altor plante ornamentale care prezintă şi interes pentru apicultură.

Î: Care sunt obligaţiile apicultorilor faţă de autorităţile locale?
R: Apicultorii care amplasează stupine în pastoral sau la iernat sunt obligaţi să anunţe autorităţile administraţiei publice locale, în a căror rază teritorială se află, locul, perioada, numărul familiilor de albine, precum şi adresa deţinătorului de stupi.

Î: Pe ce bază se realizează polenizarea culturilor agricole cu ajutorul albinelor?
R: Polenizarea dirijată a culturilor agricole entomofile cu ajutorul albinelor se realizează pe bază de contracte încheiate între proprietarii familiilor de albine şi deţinătorii de culturi.

Î: Cum se stabilesc costurile prestaţiei de polenizare?
R: Costurile prestaţiei de polenizare se stabilesc prin negociere între părţi.

Î: Cine trebuie să asigure vetre pentru stupină?
R: Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi regiile autonome, cu profil agricol sau silvic, trebuie să asigure apicultorilor vetre de stupină temporare sau permanente, pe baza autorizaţiei eliberate de către Comisia de bază meliferă şi stupărit pastoral. Vetrele de stupină pot fi atribuite în judeţul de domiciliu al apicultorului sau în alte judeţe. Instalarea stupinelor pe vetre permanente şi de valorificare a culesurilor trebuie să se facă astfel încât să se asigure protecţia populaţiei şi a animalelor. Suprafeţele de teren atribuite pentru vatră de stupină trebuie să se acorde în funcţie de mărimea stupinei, în locuri accesibile mijloacelor de transport, şi nu trebuie să fie mai mici de 5 m2 pentru fiecare familie de albine. Durata atribuirii şi condiţiile de folosire a acestor terenuri, precum şi obligaţiile părţilor trebuie să se stabilească prin contracte care se încheie între beneficiari şi deţinătorii terenurilor.

Î: Cine poate înfiinţa rezervaţii naturale în zone bioapicole caracteristice?
R: Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului

Î: Cine trebuie să asigure asistenţă sanitar-veterinară de specialitate?
R: Reţeaua sanitar-veterinară de stat trebuie să asigure asistenţă de specialitate în conformitate cu programul naţional sanitar-veterinar privind apărarea sănătăţii animalelor. Diagnosticarea, tratamentul şi eliberarea medicamentelor folosite în combaterea varroozei albinelor se fac prin reţeaua sanitar-veterinară, costul acestora fiind suportat din bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei. Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, precum şi autorităţile administraţiei publice locale trebuie să asigure măsurile necesare pentru prevenirea intoxicaţiilor la albine, datorate acţiunilor de combatere a bolilor şi dăunătorilor din culturile agricole, vitipomicole, din fondul forestier.

Advertisement