Apicultura Wiki
Advertisement

Registrul de evidenţă[]

Elaborarea registrului de crestere/evidenta a apicultorului privind: nr. stupi detinuti, locatia acestora, unde merg si cati merg in pastoral, produsele folosite pentru tratarea acestora (denumirea medicamentului, doza, frecventa tratamentelor, data efectuarii acestora, etc.).

Un aspect foarte important îl constituie, evidenţa şi înregistrarea stupinelor (la ANSVSA – conform legislatiei) precum si Registrul de exploatare apicolă (este tinut de apicultor, pus la dispozitie de asociatii), doua instrumente care constituie garantia unei monitorizări eficiente a efectivelor de albine si deasemenea creează o oglindă clară a starii de sanatate a şeptelului apicol şi evidenţiază metodele de prevenire şi combatere a bolilor precum şi medicamentele şi substanţele folosite în tratarea acestora.

Numărul unic de înregistrare a stupinei[]

Fiecare stupină trebuie să detină un număr unic de identificare care se va atribui de direcţia sanitară veterinară judeţeană va avea următoarea structură:

  • indicativul judetului format din litere, urmat de un număr progresiv format din patru cifre da la 0001 până la 9999 (de exemplu AG-1549)
  • acest numar se va menţiona pe un panou amplasat în apropierea (faţa) stupinei.
  • numărul de identificare al stupinei se va marca (inscriptiona) pe cel puţin 10% din stupi deţinuţi de fiecare apicultor.

Declaraţia efectivului de albine[]

In luna decembrie a fiecarui an detinatorul stupinei (administratorul) va depune la direcţia sanitară veterinară judeţeană o declaratie prin care raportează efectivele de albine detinute, locatiile unde sunt amplasate, precum si tipul activităţii desfăşurate.

De asemenea se vor depune rectificări ale acesteia în situaţia în care apar modificări ale efectivului mai mari de 10%. Nu vor fi incluse în această raportare modificările datorate roiurilor care se fac în timpul sezolului activ (mai-iulie). Declaratia se va depune la direcţia sanitară veterinară judeţeană unde îşi are apicultorul domiciliul/sediul, chiar dacă are vetre de stupină în mai multe judeţe din ţară. În această fişă are obligaţia de a comunica toate aceste locaţii. Numărul de identificare al stupinei se va înscrie şi pe registrul de creştere (cartea stupinei) al stupinei.

Registrul este alcatuit din urmatoarele elemente:

  1. O fişă sintetică cu caracteristicile exploataţiei;
  2. Clasificarea declaraţiilor privind stupii şi a certificatelor sanitar-veterinare emise, după caz;
  3. Înregistrarea tratamentelor administrate stupilor cu consemnarea: tipului de medicamente folosite; stupii care au fost supuşi tratamentului şi cantitatea administrată, data începerii şi perioada de tratament; clasificarea rezultatelor de laborator efectuate şi rapoartele vizitelor sau controalelor sanitar-veterinare efectuate.

Amendamentul propus pentru monitorizarea stupinelor[]

Monitorizarea stupinelor se poate realiza foarte eficient cu ajutorul Carnetul de sănătate al stupinei, transmis in anexa, care atesta, prin vizele medicilor veterinari de libera practica sau zonali, ca familile de albine sunt supuse controlului sanitar veterinar de catre autoritatea veterinara teritoriala, ca sunt recoltate probe in conformitate cu programul strategic; ca familie de albine sunt libere de boli transmisibile specifice, iar tratamentele profilactice sau de combatere a bolilor transmisibile specifice albinelor, se executa sub indrumarea stricta a medicilor veterinari.

Supravegherea sanitara oficiala permanenta a coloniilor de albine se realizeaza prin vizitarea stupinelor, prin colectarea de probe necesare diagnosticului bolilor contagioase si expedierea acestora la un laborator si prin aplicarea unor masuri oficiale de prevenire si combatere in vederea eradicari rapide a oricarui focar de boala contagioasa.

Carnetul de sănătate al stupinei[]

Stupăritul pastoral (transhumanţa) poate fi controlat foarte uşor, prin mentiunile facute de medicul veterinar zonal in Carnetul de sănătate al stupinei, dupa ce acesta, obtine telefonic aprobarile DSVSA-urilor judetene ca zona de plecare sau de destinatie, nu este sub restrictii sanitare veterinre.

Prin Carnetul de sănătate al stupinei se monitorizeaza si evolutia numarului coloniilor de albine si supravegherea programelor de conservare a speciei si a celor de selectie si ameliorare.

Carnetul de sănătate al stupinei ca document oficial al stupinei se înregistrează la DSVSA judeţean.

Asistenţa sanitar-veterinară[]

S-a făcut propunerea ca asistenta sanitar-veterinara acordata crescatorilor de albine sa fie concesionata de la Autoritatea Veterinara si de catre medici veterinari apicultori, care lucreaza in structurile Asociatiei Crescatorilor de Albine sau in alte structuri economice sau asociative cu personalitate juridica si care sa asigure-datorita specializarii- o asistenta de inalta calitate.

Advertisement