Apicultura Wiki
Advertisement

Apicultura este o ocupaţie pasionantă, deoarece munca la stupi diferă de la un anotimp la altul. Avantajele cunoaşterii calendarului apicol sunt multiple: permite apicultorului să-şi organizeze munca în stupină în funcţie de perioadele de cules intensiv, să prevină perioadele de lipsuri şi foamete şi să facă o apicultură regională mai bine adaptată. Un declaj în munca la stupi poate fi observat de la o regiune la alta, în funcţie de climă, sol sau floră, însă în mare măsură, aceste indicaţii rămân valabile pentru toate regiunile din România.

Urmaţi indicaţiile acestui calendar apicol, pentru a deţine un bun control asupra stupinei.   Începeţi prin a face bilanţul anului care a trecut; faceţi inventarul apicol. În timpul nopţilor lungi de iarnă puteţi să vă împrospătaţi cunoştinţele din domeniu citind articole, cărţi sau jurnale apicole. (vedeţi Biblioteca sau cărţile în limba engleză)

  • Protejaţi stupii de păsări (de ex. prigorii) sau alţi dăunători cum sunt şoarecii.
  • Curăţaţi scândurile de zbor şi urdinişurile.
  • Efectuaţi controale auditive săptămânale, având grijă să nu deranjaţi albinele prin zgomote sau loviri ale stupului.
  • Puteţi face ordine cu ramele goale, să însârmaţi sau să confecţionaţi rame noi sau lăzi pentru stupi.

Ianuarie[]

- supraveghează iernării familiilor de albine prin controale auditive săptămânale şi îndepărtarea stărilor anormale constatate; - îndepărtează fără zgomot a gheţii şi a zăpezii bătătorite de pe scândurile de zbor ale stu - îndepărtarea albinelor moarte de la urdiniş în vederea uşurării accesului aerului în stup; - asigurarea liniştii familiilor de albine prin prevenirea atacului şoarecilor, ciocănitorilor, păsărilor de curte, etc. - protejarea suplimentară a stupilor prin perdele de protecţie contra vânturilor şi curenţilor puternici; - repararea, curăţirea şi dezinfecţia inventarului apicol; - însârmarea fagurilor artificiali necesari sezonului activ următor; - protejarea fagurilor de rezervă contra rozătoarelor.

Februarie[]

- efectuarea de controale auditive săptămânale în vederea supravegherii şi înlăturarea stărilor anormale sesizate; - pregătirea vetrelor de stupină în vederea efectuării zborurilor de curăţire de către albine; - stimularea şi supravegherea zborului de curăţire al albinelor; - completarea rezervelor de hrană; - declanşarea hrănirii stimulente a familiilor de albinei după efectuarea zborului de curăţire; - repararea, curăţirea şi dezinfecţia inventarului apicol;

Martie[]

este luna in care albinele incep sa revina la activitatea lor obisnuita; - stimularea şi supravegherea zborului general de curăţire al albinelor; - instalarea unui adăpător cu apă şi adaos de 5 g sare / apă; - efectuarea controlului sumar de primăvară; - aplicarea în caz de necesitate, a tratamentelor pentru combaterea bolilor (varroozei şi nosemozei). - hrănirea stimulentă a familiilor de albine în vederea valorificării culesurilor intense timpurii ( salcâm şi rapiţă de toamnă).

Aprilie[]

- efectuarea reviziei generale de primăvară şi îndepărtarea situaţiilor anormale cu această ocazie; - transferarea familiilor de albine în stupi curaţi şi dezinfectaţi; lărgirea treptată a cuiburilor în decursul perioadei de înflorire a pomilor, cu faguri clădiţi şi apoi cu faguri artificiali; - instalarea colectoarelor pentru recoltarea de polen; - depistarea şi reformarea fagurilor necorespunzători; - extragerea şi condiţionarea cerii provenite de la fagurii formaţi; - tratarea fagurilor de rezervă contra găselniţei; - preîntâmpinarea găselniţei; - verificarea stării de sănătate a tuturor familiilor de albine; - aplicarea tratamentelor pentru varrooză şi locă europeană; - transportarea familiilor de albine la polenizarea pomilor fructiferi; - prevenirea intoxicaţiilor determinate de tratamentele fitosanitare

Mai[]

- lărgirea cuibului proporţional cu evoluţia culesului şi dezvoltarea familiei de albine; - ridicarea periodică de puiet căpăcit din familiile puternice pentru întărirea familiilor slabe ; - introducerea în stup de faguri artificiali în vederea folosirii potenţialului albinelor de secreţie de ceară şi asigurării de faguri clădiţi ; - pregătirea familiilor de albine şi transportul lor în vederea valorificării culesului de la salcâm; - extragerea mierii şi topirea cerii produse; - combaterea puietului văros şi a locii europene şi americane

Iunie[]

- recoltarea fagurilor cu miere pentru iernare şi trecerea lor la rezerva stupinei; - extragerea mierii şi a cerii obţinute de la culesul de salcâm; - instalarea la urdiniş a colectorului de polen în vederea asigurării proviziilor necesare; - umbrirea stupilor şi intensificarea ventilaţiei cuiburilor; - formarea de familii noi în scopul prevenirii roirii naturale; - întărirea familiilor nou formate cu faguri cu puiet căpăcit şi cu albine tinere din familiile puternice care manifestă tendinţa de intrare în frigurile roitului; - pregătirea familiilor de albine pentru valorificarea culesului de vară; transportul stupinei la pădurile de tei şi la culturile de floarea-soarelui; - controlul periodic al stării de sănătate şi al puterii familiilor de albine; - aplicarea tratamentelor pentru puiet văros şi locă europeană sau americană.

Iulie[]

- întărirea familiilor de albine formate în lunile anterioare; - înlocuirea mătcilor bătrâne şi epuizate cu mătci tinere şi prolifice; - extragerea şi condiţionarea mierii obţinute de la culesurile de vară; - efectuarea unei revizii generale a cuiburilor; - transportarea stupilor la un cules de întreţinere ( bostănării, fâneţe, etc.); - practicarea hrănirilor stimulente în cazul lipsei culesului şi prevenirea furtişagului; - recondiţionarea inventarului apicol deteriorat în timpul transporturilor; - continuarea tratamentelor în cazul familiilor bolnave de puiet văros şi locă europeană sau americană.

August[]

- extragerea mierii obţinute din culesurile de vară; - deplasarea stupilor la culesurile târzii de întreţinere; - reducerea urdinişurilor, în perioadele lipsite de cules, în vederea preîntâmpinării furtişagului; - descăpăcirea fagurilor destinaţi reformării şi trecerea lor după diagfragmă în vederea eliberării de miere; - practicarea hrănirii stimulente în vederea intensificării creşterii puietului în perioadele cu cules deficitar; - tratarea fagurilor din rezerva stupinei contra găselniţei; - revizia familiilor de albine pentru îndepărtarea stărilor anormale; - aplicarea tratamentelor specifice în cazul apariţiei unor boli.

Septembrie[]

- restrângerea cuibului şi aranjarea definitivă a fagurilor din cuib în vederea iernării; - completarea rezervelor de hrană pentru iarnă cu faguri de rezervă; - reformarea fagurilor necorespunzători şi topirea lor; - tratarea fagurilor de rezervă contra găselniţei; - aplicarea tratamentelor pentru combaterea varroozei şi nosemozei.

Octombrie[]

- împachetarea cuibului familiilor de albine cu materiale izolatoare împotriva schimbării bruşte de temperatură; - instalarea gratiilor contra şoarecilor la urdinişurile stupilor; - stimularea şi supravegherea zborurilor târzii de curăţire a albinelor; - dezinfecţia utilajelor apicole; - amenajarea perdelelor de protecţie a stupinei contra vânturilor puternice şi curenţilor reci de aer.ok

Noiembrie[]

- supravegherea şi controlul iernării familiilor de albine; - stimularea şi supravegherea zborurilor târzii de curăţire a albinelor; - sortarea fagurilor de la rezerva stupinei; - extragerea şi condiţionarea produselor apicole rămase din lunile precedente; - curăţirea şi dezinfecţia stupilor eliberaţi de albine - repararea stupilor şi utilajelor agricole; - asigurarea liniştii familiilor de albine; aprovizionarea stupinei cu materialele necesare în sezonul apicol următor.

Decembrie[]

- supravegherea şi controlul săptămânal al iernării familiilor de albine; - stimularea şi supravegherea zborurilor târzii de curăţire; - îndepărtarea fără zgomot a gheţii şi a zăpezii neafânate de pe scândurile de zbor ale stupilor; - protejarea suplimentară a stupilor contra vânturilor reci; - asigurarea liniştii în stupină; - repararea utilajelor, însârmarea ramelor şi fixarea fagurilor artificial

Advertisement