Apicultura Wiki
Advertisement

O afacere apicolă trebuie să ţină cont de o analiză economică a profitului şi a pierderilor înregistrate.

Venitul anual[]

Venitul anual se stabileşte adunând toate vânzările de miere, polen, ceară, alte produse apicole, albine sau regine vândute.

Cheltuielile anuale[]

Cheltuielile anuale sunt formate din costuri fixe şi costuri variabile care pot varia în funcţie de cantitatea de miere şi alte produse apicole produse.

Costurile fixe pot include asigurări sau taxe pentru închirierea unor suprafeţe de teren pentru amplasarea stupilor. Costuri fixe sunt şi dobânzile care ar fi putut fi încasate din capitalul investit şi dobânzile plătite pentru capitalul împrumutat. Valoarea costului din dobânzi se calculează astfel: capitalul total înmulţit cu rata dobânzii curente. Deprecierea fondurilor de capital (lăzi, echipament, clădiri, vehicule) este tot un cost fix care se calculează astfel: din costul fondurilor se scade valoarea recuperată şi totul se împarte la numărul de ani în care au fost folosite fondurile. În costurile fixe mai sunt incluse şi costurile pentru munca de ansamblare, vopsit sau instalaţii.

Costurile variabile anuale includ în special diferitele tipuri de munci apicole (cu excepţia muncii deja amintite mai sus) cum ar fi vizitele în stupină, operaţiuni care trebuie efectuate cu stupii, extracţia mierii, îmbutelierea, vânzarea. Costurile suplimentare includ:

  • zahărul
  • medicamentele administrate albinelor, tratamentele
  • recipientele pentru miere
  • electricitate, combustibil
  • costuri pentru întreţinerea autovehiculelor
  • costuri de transport (rovigneta)
  • administraţie, vânzare, marketingul mierii
Productia de miere

Grafic simplificat în care sunt reprezentate veniturile unei întreprinderi apicole, costurile fixe şi totale în raport cu producţia de miere

Bibliografie[]

  • Stephen, W. A. (1971), An economic analysis of beekeeping operations, Columbus:Ohio State University, 9 pp, B896/73
  • Eva Crane, Bees and beekeeping: science, practice and world resources, Heinemann Newnes, 1990
Advertisement