Apicultura Wiki
Advertisement

În România, masurile si schemele Organizatiei Comune de Piata sunt administrate de Agentia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) cu sprijinul MAPDR. Ca urmare a aderării României la UE în data de 1 ianuarie 2007, APIA a initiat primele masuri legate de OCP – aspecte legate de licentele de import si export pentru produsele agricole. APIA poate emite licente la cerere, si pâna în prezent nu a întâmpinat dificultati majore în operarea acestor masuri.

APIA a elaborat proceduri operationale pentru alte masuri cheie ale OPC, inclusiv rambursari la exporturi, masuri de interventie, sprijin pentru depozitarea privata, masuri de cote si de sprijin. Se va avea în vedere ca activitatiile finantate prin FEADR sa nu se suprapuna contributiei Comunitare din cadrul activitatilor OCP. Aceste aspecte se refera în special la sprijinirea grupurilor de producatori pe piata legumelor si fructelor sau la asistenta din partea fondurilor de restructurare pentru domeniile din restructurarea industriei zaharului.

OPC prioritare în România[]

  • Cerealele
  • Vinul
  • Carnea si produsele din carne
  • Carnea de pasare si ouale
  • Zaharul
  • Laptele si produsele din lapte
  • Legumele si fructele

OPC secundare[]

Prioritatile secundare ale OCP includ produse precum in, cânepa, miere, hamei, tutun. Administrarea OCP face obiectul unor schimbari constante în cadrul mai larg al reformelor Politicii Agricole Comune a UE. Toate sectoarele prioritare mai sus mentionate au fost supuse recent unor schimbari majore, care trebuie implementate de catre toate statele membre UE. Este esential ca producatorii si exportatorii sa fie constienti de drepturile si obligatiile ce la revin prin cunoasterea legislatiei europeane pentru sectorul în care îsi desfasoara activitatea. MAPDR si APIA vor asigura activitatile de publicitate privind produsele agricole si Politica Agricola Comuna.

Marketingul produselor apicole[]

Alte masuri de natura structurala, implementate în cadrul OCP (diverse activitati ale organizatiilor de producatori, regenerarea viilor, îmbunatatirea productiei si marketingului produselor apicole) contribuie la îmbunatatirea competitivitatii agriculturii si sunt complementare axei 1 si 3.

La elaborarea si implementarea programelor, în special, pentru masurile din cadrul axei 2, este necesara o coordonare strânsa cu agentiile competente pentru asigurarea implementarii primului Pilon. Acelasi lucru este valabil si pentru alte politici ale Comunitatii.

Axa 1[]

Prioritatile si masurile stabilite pentru Axa 1 urmaresc îmbunatatirea competitivitatii sectoarelor agro-alimentar si forestier. Îmbunatatirea competitivitatii se refera la restructurarea, modernizarea tehnologica, precum si la dobândirea de capacitati tehnice si manageriale mai bune pentru persoanele care lucreaza în exploatatiile agricole. Cele prevazute în axa 1 sunt în conformitate cu standardele nationale si ale UE adoptate pentru agricultura, silvicultura si procesare. Obiectivele PNS se completeaza reciproc si contribuie la respectarea, în ansamblu, a cerintelor standard de mediu, privind bunastarea animalelor, privind igiena, siguranta alimentara si alte standarde privind productia si procesarea. Astfel, aceste obiective vor îmbunatati, pe termen mediu si lung, stabilitatea economica a exploatatiilor agricole.

Axa 2[]

Obiectivele din cadrul Axei 2 asigura implementarea unor tehnologiilor ecologice în agricultura si silvicultura. Acestea contribuie la protectia mediului, conservarea resurselor naturale si la îmbunatatirea conditiilor de productie în agricultura si silvicultura. Stabilirea populatiei în mediul rural, cultivarea terenurilor agricole, precum si managementul padurilor sunt esentiale pentru asigurarea unei dezvoltari durabile a spatiului rural.

Între Axa 1 si Axa 2 exista o sinergie puternica: Pregatirea profesionala si consilierea referitoare la protectia mediului oferite fermierilor si adultilor implicati în activitati agricole, alimentare si forestiere sunt în legatura directa cu respectarea standardelor pentru ferme, cu proiectele de management al terenurilor, cu obtinerea alimentelor de calitate superioara si standardele privind protectia mediului.

Axa 3[]

Obiectivele din cadrul Axei 3 încurajeaza spiritul antreprenorial si urmaresc îmbunatatirea calitatii vietii în mediul rural. În acest sens, oportunitatile de angajare se vor ameliora si vor avea un efect pozitiv asupra dezvoltarii economice a zonei rurale si asupra conservarii patrimoniului natural si cultural. Recuperarea resurselor în zonele rurale va permite diversificarea activitatilor din spatiul rural. În plus, activitatile din cadrul axei 3 amplifica, îmbunatatesc si sunt complementare efectelor axelor 1 si 2; dezvoltarea lantului de procesare si marketing al produselor agricole si forestiere, în special în întreprinderile de procesare mici si mijlocii din mediul rural, va crea noi locuri de munca la nivel local; iar produsele cu o calitate ridicata vor fi generatoare de venit. Sprijinul pentru utilizarea surselor de energie regenerabila va contracara schimbarile climatice daunatoare. Protectia peisajului si biodiversitatea influenteaza calitatea vietii (îmbunatatirea calitatii apei, calitatea mediului si a peisajului; stimularea agro-turismului si eco-turismului). Îmbunatatirea infrastructurii locale, precum si asigurarea accesului la piete si la conditii mai bune pentru desfasurarea activitatilor din cadrul exploatatiilor agricole; la serviciile pentru rezidenti (ex. calitatea apei si a sistemelor de canalizare) vor îmbunatatii conditiile de trai din sate si vor contribui la stabilizarea densitatii populatiei în spatiul rural.

Legături externe[]

Advertisement